Гаранция и сервиз

Условията по рекламация на закупени продукти от магазина, са описани по-долу:


С всяка стока се изпраща на клиента документ за продажба и касова бележка.

При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по-долу:


* Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, незабавно се свържете с нас на посочения телефон или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката и. В случай, че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

В случай на фабричен или производствен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, молим веднага да се обадите на посоения телефон. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, след получаване на пратката, моля направете рекламация на фронт страницата на магазинаВсеки случай ще бъде разгледан и ще получите обратна информация на посочения от вас електронен адрес.


При повреда в рамките на гаранционния срок за стоки с документ за продажба и гаранционна карта, стоката се изпраща до сервизен център на адрес: гр. София, ул. Йерусалим, бизнес сграда бл.51, сутерен. След отстраняване на повредата, стоката се връща за сметка на магазина. 

За всички останали продукти, важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта, се изисква касова бележка или фактура за покупката, за да бъде уважена гаранцията.

Имайте предвид, че сте длъжни да пазите всички документи и опаковки съпътстващи стоката. Няма да може да се позовете и губите правата си по предоставената Търговска гаранция при следните условия:

• в случай на изгубен документ за продажба;
• при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Homeshop.bg лице или сервизен център;
• в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
• в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
• в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
     * Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

 

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията ни по отношение на продуктите и услугите, които предлагаме в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

https://www.livechatalternative.com/